Избор на кариера – на што да се обрати внимание?

Насочувањето на  кариерата или одлуката за промена на кариера може да биде една од најважните одлуки…