Што е ретрограден Меркур и како да го искористиме овој период?

Ретроградноста на Меркур се однесува на перцепцијата дека Меркур се движи во обратна насока од неговото…