Позитивниот став кон животот-потенцијал кој прави огромна разлика

Позитивниот став има голем удел во нашата способност да ги постигнеме зацртаните цели од секое поле…