Пролет е – Елисавета Ристова

Ноќ е. Мириса на топлина, а сепак воздухот носи реа на тага. Струи некаков страв. Птиците…

Ноќ – Елисавета Ристова

Ноќ. Време на ѕвездите. Ноќ. Време на надежта. Ноќ. Време на молитвите. Ноќ темна, а светла.…

Кога сè натежнува – Елисавета Ристова

Кога сè натежнува и воздухот ги гори градите. Кога сè натежнува и облаците тмурнуваат, а не…